2 Laukku MarimekkoLaukut Ja fashion Prints Serkku Bags Marimekko 9EH2YWDI
2 Laukku MarimekkoLaukut Ja fashion Prints Serkku Bags Marimekko 9EH2YWDI

Olet tässä

Tote Le BaglBeige Longchamp Shoulder Pliage W9YDH2EI


Esiopetusaika on päivittäin klo 9.00-13.00

Toiminta-ajatuksena on: ystäviä, elämyksiä ja oppimisen iloa !

Lapsen omasta kehitystasosta lähtevää kokonaisvaltaista  toi-mintaa.  Elämyksien ja kokemuksien kautta löytää uuden oppi-misen ilon, yksin ja yhdessä toisten kanssa toimien.

Tavoitteena on luoda kiinnostus uuden oppimiselle, kehittää it-seluottamusta, omatoimisuutta, vuorovaikutustaitoja, kielellistä ja matemaattista ajattelua.

Opetusmenetelmänä on tärkeimpinä leikki, liikunta, musiikki, it-seilmaisu ja luonnontutkiminen.

101 NuottitelineNikkeli K K NuottitelineNikkeli K NuottitelineNikkeli amp;m amp;m 101 101 amp;m K O8PkXwn0

Esiopetuksen keskeisimmät sisältöalueet

  • kieli ja vuorovaikutustaidot
  • matematiikka
  • fyysinen ja motorinen kehitys
  • etiikka ja katsomus
  • taide ja kulttuuri
  • ympäristö ja luonnontietoSivun alkuun

2 Laukku MarimekkoLaukut Ja fashion Prints Serkku Bags Marimekko 9EH2YWDI

Kokkolan kaupunki PL 43, 67101 Kokkola, puh. (06) 8289 111,  Fax (06) 8352 246,  [email protected]

Palaute | Tietoa sivustosta| Sivukartta

2 Laukku MarimekkoLaukut Ja fashion Prints Serkku Bags Marimekko 9EH2YWDI